Dotacje

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor.jpg

Informujemy, że realizujemy projekt pt. „Strategia biznesowa dla Sport Transfer”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest opracowanie długoterminowej strategii biznesowej.

W efekcie realizacji projektu zwiększymy sprzedaż zagraniczną.

Całkowita wartość projektu: 49 632,96 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 34 299,20 zł.
Nasza Oferta